Komplexní řešení pro malé obchody, luxusní butiky a sítě prodejen na platformě Windows.

Charakteristika produktu Visual Kasa :
Ukázky a screenshoty
Segmenty trhu - malé obchody, luxusní butiky a sítě prodejen
Platforma
     Server - Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/10
     Client - Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/10
Volba uživatelského rozhraní
     Touch screen, VGA monitor, řádkový display
Komplexní sledování skladových operací
Integrovaný zákaznický systém
Rychlý a spolehlivý servis
Help desk pro uživatele


Client - pokladna
zde si můžete procházet většinu funkcí z tvorby účtu, příjmy a výdeje z pokladny, opak. tisk, atd.


Server

v této části jsou zobrazeny hlavní a nejdůležitšjší prvky programu

Stručný popis funkčnosti :

Client - pokladna
prodej položek /zadáním kódu, snímačem čárového kódu,
  výběrem z nabídky/, možnost zadávání slev, druhů platby
  /cash,platební karty, poukázky apod./
opakování tisku účtu
aktuální stav pokladny
předání směny
uzávěrka
příjmy a výdeje z pokladny /pokladní kniha o pohybech v pokladně
  mimo účty/

Server
Sklad /v základním členění materiál a zboží/:
  dodavatelé, příjem materiálu a zboží, stav skladu, skladové karty,
  ceník, inventura, tisk čárových kódů, normy spotřeby materiálu /jídelní a nápojový lístek/, výdejky,
  převodky, dobropisy
Přehledy:
  pokladní hotovost za vybrané období podle pracovníků, druhů plateb, výkony za vybrané období podle   pracovníků, podle prodeje zboží a materiálu, hospodářský výsledek, poskytnuté slevy pracovníkům,   zákazníkům, podklady pro přiznání k DPH, podklady pro účtování v podvojném účetnictví, pohyby na   skladě, statistické informace o prodeji zboží a materiálu. Všechny přehledy je možné prohlížet, tisknout a   exportovat do Excelu
Kartotéka:
  Kartotéka pracovníků a zákazníků, možnost zadávání slev, přehledy na jednotlivou osobu za zadané   období. Archiv účtu ve vazbě na osobu
Přídavné moduly:
  slevový systém, zadání slev pro určité dny, určité hodiny na vybrané zboží, nebo služby, prodej setů a   položek z různou DPH pod jedním číslem, reklamace
Archivy:
  dodacích listů, výdejek, převodek, účtů /vč. stornovaných a nedokončených/, dobropisů, inventur,   předání směny, zrcadel, příjmů a výdajů z pokladny, tisk podkladů pro fakturaci
Komunikace:
  odesílání a stahování informací z FTP serveru
Konfigurace:
  serveru /nastavení marže, DPH, základních údajů o firmě/, logo pro tisk účtenek, provádění   automatických záloh, archivace dat, vzdálené přístupy klienta
  definice připojených periferií – snímač čárového kódu, magnetických karet, pokladní zásuvka, pokladní   tiskárna, zákaznický displej, bankovní terminál atd.
  povolení druhů přijímaných plateb /cash, platební karty, poukázky, interní karty/
  definice způsobu obsluhy /dotykový monitor, bez dotyku/
  nastavení časového posunu /směna přesahuje 24.00 hod./
  volba tisku účty /automatické, nebo po odsouhlasení/
  definice přijímaných platebních karet, poukázek,pohybů v pokladně, 5ti pevných slev, kursovní lístek
  definice přístupových práv pro jednotlivé úrovně a přiřazení pracovníků k těmto přístupovým   právům /neomezený počet/
  práce se zálohami, s archivy, změna registračního klíče při rozšíření funkčnosti programu, případně
  při prodloužení omezené platnosti programu /při splátkovém prodeji/
  funkce pro údržbu programu

Demoverze :
Demoverze je omezena na 20 položek v ceníku, 2 zaměstnance, 50 účtů a 5 norem
Ke spuštění postačuje jeden počítač s hardwarem pro Back Office
Pro spuštění demoverze je nutné zadat jméno: "admin" a heslo: "admin" nebo jméno. "lida" a heslo nezadáváme (píšeme vše bez úvozovek).
Nejprve spusťte server aplikaci a zalogujte se, jinak nebudou data připravena pro spuštění klienta.
Demoverze Visual Kasa
Dvě ukázková řešení instalace v prodejně :

Na levé straně obrázku je vyobrazeno řešení instalace našeho software pro prodejnu s kancelářským zázemím, na pravé straně instalace celé aplikace pouze v prodejně. V kanceláři je umístěn server pro manažerskou činnost (naskladňování, evidenci zaměstanců a zákazníků, tisk sestav,...). V prodejně je pokladna , která umožňuje tvorbu objednávek, inkasování, tisk účtenek a další funkce spojené s obsluhou zákazníka. K pokladně mohou být připojeny standardní periferie (zákaznický display, pokladní zasuvka, tiskárna na učtenky, snímač čárového kódu...).
Server se skládá z několika nezávislých modulů, které je možné okamžitě při koupi nebo dodatečně aktivovat dle Vašeho přání. Všechny moduly jsou řízeny centrálním modulem, který zajišťujě základní funkcionalitu programu a komunikaci s masterserverem, pokud je instalován.
Architektura klienta :
Každý klient se skládá ze samostatných modulů a hlavního centrálního modulu, který komunikuje se serverem a databází na serveru.
Aktualizace aplikace Visual Kasa :
Na každou novou aktualizaci jsou smluvní zákazníci upozorňovány e-mailem. Zároveň je posílán i instalační kód. Aktualizaci si mouhou stahnout ze záložky Download.
Požadavky na hardware :

Server
Procesor min. 500 MHz
Paměť min. 128 MB (závisí na operačním systému)
Volné místo na disku min. 50 MB
Standardní monitor s rozlišením 800x600
CD ROM/CD RW (doporučeno)
Síťová karta

Client - pokladna
Procesor min. 266 MHz
Paměť min. 64 MB (závisí na operačním systému)
Volné místo na disku min. 20 MB
Obrazovka min. 9" / Touchscreen (volitelně)
CD ROM případně FDD
Síťová karta


© 1991 - 2017 Insico. All Rights reserved.